Vi skapar trygghet!
 

______________________________________________
 

AB Maria Omsorg vänder sig till dig som vill bo kvar i hemmet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig utan hjälp.

VAD VI GÖR

Vi erbjuder vård och omsorg samt städ och serviceinsatser i hemmet.

Vi möter dina krav och sätter ditt inflytande och påverkan i centrum inom ramen för gällade biståndsbeslut.

Med vår hjälp ska du kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Du får en kontaktperson som gör de flesta besöken hos dig.

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg.

Dina synpunkter och förslag till förbättringar är viktiga verktyg för oss att ständigt bli ännu bättre.

VÅR HEMLIGHET

Vi strävar efter ett företag med kontinutet. Det betyder att du som kund hos oss får träffa samma personal så ofta som möjligt dagligen. 

Vi utgår ifrån kundens behov och jobbar utifrån det för att skapa en trivsam och god omvårdnad.
 

VÅR FRAMGÅNG

AB Maria Omsorg är ett familjedrivet företag som växer och blir större för varje dag som går. Maria Omsorg startades sommaren 2015 och har sedan dess blivit en av dem mest snabbväxta privata hemtjänst företagen i Haninge kommun.